SAJID

Play   


Cửu Long Thôn Thiên Quyết

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Bạch Chiến, tứ phẩm Thiên Vực đệ nhất nhân, mang theo thần bí Cửu Long Châu trọng sinh Thiên Nguyên đại lục, tu Cửu Long Chiến Thiên Quyết, cướp thiên địa vạn vật chi linh khí.
“Đệ nhất kiếm thần, đó là đồ đệ của ta!”
“Đệ nhất chiến thần, đó là tiểu đệ của ta!”

“Đỉnh phong trận pháp đại sư, đó là ta người hầu!”
“Tam cung tứ các, chờ xem, ở chỗ này, ta một lần nữa bồi dưỡng thủ hạ mạnh nhất, nhất định phải giết trở lại Hoang Long Vực, chém chết tất cả các ngươi, tìm ra hậu trường hắc thủ, trọng kiến Thiên Long Điện!” Bạch Chiến chân đạp chín đầu vạn trượng ma long, bá khí trùng thiên quát!

(Visited 1 times, 1 visits today)