Cực Hạn Vũ Tôn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Cực Hạn Vũ Tôn – Tác giả: Âu Dương Vựng
Võ giả, cương kình hùng hồn.
Khí tu, hay thay đổi.
Lục phàm, một gã Võ đạo cùng Luyện Khí đồng tu chi sĩ.

Ta bản bình thường người, làm sao Tạo Hóa trêu người.
Tay trái Âm Dương, tay phải Càn Khôn.
Bầu trời thiên hạ, duy ngã độc tôn!