SAJID

Play   


Cực Đạo Đan Hoàng

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thiên tài thiếu niên Dương Trần, bị phụ thân cừu gia chỗ phế, ngoài ý muốn thu hoạch được Đan Hoàng truyền thừa, lấy vô thượng công pháp làm căn cơ, gia tộc tuyệt thế huyết mạch là nguồn suối, từ đây nhất phi trùng thiên, võ phá thương khung!

(Visited 1 times, 1 visits today)