Chư Thiên Vạn Giới

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Chư Thiên vạn giới, Bách gia như rừng!
Phản nghịch thiếu niên hóa thân trên lịch sử mạnh nhất đệ tử, tu đạo gia hàng yêu trừ ma, luyện binh gia Thần Binh chiến trận, học Nho đạo Hạo Nhiên Chính Khí;

Một phù hạ thấp chí cường Quỷ Thần, một đao trảm núi sông nhật nguyệt, một hồi vây khốn vạn Cổ Long Thần, bày mưu nghĩ kế hóa ngàn vạn binh mã;
Chư Thiên thần thánh đều ở dưới chân, vạn ác cúi đầu, Chúng Thần Chí Tôn!