Bất Bại Thiên Kiêu

Main playlist with id Bất Bại Thiên Kiêu does not exist!Main playlist with id Bất Bại Thiên Kiêu does not exist! – Thể loại: Huyền Huyễn Kỳ Huyễn.
Giun dế vô tội, nhược là tội!
Nhưng huy hoàng thiên uy bên dưới, ai mà không giun dế?

Huyền Hoàng đại thế giới bởi vì tao ngộ một lần đại kiếp nạn, thương hải tang điền, thiên địa đại biến.
3000 năm tuế nguyệt đã mất, vô số thiên tài cường giả đều biến thành tro bụi, đã từng một viên Trần đan hoán nhật nguyệt Trần Đan hoàng Lý Trần, nhưng một lần nữa trở lại cái này tân sinh sau khắp nơi linh dược thế giới, ký đang ở biên giới thành nhỏ một cái sa sút trong gia tộc nhỏ…