Võng Du Chi Linh Bảo

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Không phải cẩn thận làm lớn bạn gái bụng đại học năm thứ nhất sinh viên mới Lưu Phong, vì chiếu cố lão bà, cũng vì hài tử có thể thành công hàng lâm nhân gian, không thể không tìm một phần du hí đại luyện công tác, phụ trách giúp một cái phúc nhị đại đào quáng, không thể tưởng, một… Không… Cẩn thận moi ra một cái Tiên Thiên Linh Bảo phôi thai, Vì vậy… Lưu Phong không gì sánh được lạp phong du hí cuộc đời, từ đó bắt đầu…

Ân… Đây là một bộ lấy Linh Bảo làm chủ đề, giả thuyết cùng hiện thực giao thoa, nửa đô thị nửa Võng Du, siêu thoải mái siêu kích thích Võng Du tiểu thuyết, tin tưởng sẽ không để cho mọi người thất vọng.
Main có vợ nhưng vẫn có hậu cung nhá.