Hỗn Độn Chi Xuyên Việt Dị Giới Audio

3/5 - (1 Vote)
Tác giả:
Thể loại:
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
105
Giọng nam: 46 tập

– Một quyển ( hỗn độn bảo điển ), bao hàm tam giới lục đạo hết thảy đỉnh cấp tu luyện pháp quyết cùng với cái khác tạp học! Một toà hỗn độn bảo tháp, nội hàm một phương vô hạn Thế giới! Chín tầng bảo tháp, mỗi tầng các có thần thông! Khi (làm) người mang hai loại vũ trụ báu vật Lưu Tinh, đi tới dị thế, sẽ sản sinh tình tiết ra sao?

Ở trong hoa vì đó kiêu ngạo trung y, gặp phải chiếm cứ dị thế chín mươi chín phần trăm quang minh phép thuật, đều sẽ sản sinh thế nào đốm lửa? Khi (làm) người tu chân trận pháp, gặp phải dị thế ma pháp trận thì, lại đem sản sinh thế nào va chạm? Khi (làm) tu chân công pháp chảy vào phép thuật này cùng đấu khí Thế giới thời điểm, nguyên bản nhìn như bình tĩnh dị giới, lại đem hưng khởi thế nào sóng lớn?

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 04:33:51
2:
Tap 002 - 04:57:05
3:
Tap 003 - 04:48:16
4:
Tap 004 - 04:45:46
5:
Tap 005 - 04:46:29
6:
Tap 006 - 04:29:06
7:
Tap 007 - 04:41:16
8:
Tap 008 - 04:46:43
9:
Tap 009 - 04:47:40
10:
Tap 010 - 04:47:05
11:
Tap 011 - 04:55:50
12:
Tap 012 - 04:57:06
13:
Tap 013 - 05:08:01
14:
Tap 014 - 04:58:01
15:
Tap 015 - 05:07:16
16:
Tap 016 - 04:56:53
17:
Tap 017 - 04:58:16
18:
Tap 018 - 05:03:26
19:
Tap 019 - 05:08:34
20:
Tap 020 - 04:51:12
21:
Tap 021 - 05:24:47
22:
Tap 022 - 05:30:34
23:
Tap 023 - 06:01:57
24:
Tap 024 - 05:08:02
25:
Tap 025 - 04:53:04
26:
Tap 026 - 05:05:12
27:
Tap 027 - 05:29:34
28:
Tap 028 - 04:59:39
29:
Tap 029 - 04:56:23
30:
Tap 030 - 05:09:53
31:
Tap 031 - 04:54:26
32:
Tap 032 - 04:40:56
33:
Tap 033 - 05:20:20
34:
Tap 034 - 05:11:31
35:
Tap 035 - 05:18:11
36:
Tap 036 - 05:05:16
37:
Tap 037 - 05:18:49
38:
Tap 038 - 05:09:33
39:
Tap 039 - 05:06:26
40:
Tap 040 - 04:50:09
41:
Tap 041 - 04:39:51
42:
Tap 042 - 04:49:53
43:
Tap 043 - 04:54:04
44:
Tap 044 - 04:44:06
45:
Tap 045 - 04:52:55
46:
Tap 046 - 03:06:59
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)