Ý Động Thiên Khai

Main playlist with id Ý Động Thiên Khai does not exist!Main playlist with id Ý Động Thiên Khai does not exist! – Một hạt cát một thế giới, một bông hoa một ngày đấy, ý biển sinh Nhật Nguyệt, lật tay chưởng Càn Khôn.
Nơi này là Ý Cảnh Thế Giới, cảnh đẹp trong tranh, Thư Cảnh, Âm Cảnh, Phật Cảnh… Tâm tùy ý động, suy nghĩ thế giới, cường đại ý cảnh quyết đấu, ai chủ chìm nổi? Ai có thể muôn đời mà đứng, vĩnh hằng không dứt?

Một khỏa thần bí cô đọng hạt giống, một bộ nghịch thiên ý cảnh công pháp, mà lại nhìn thiếu niên ý cảnh trọng sinh, não đại động khai mở, nghịch luân hồi, nắm sinh tử, xuyên qua tuế nguyệt, chúa tể thiên địa.