Xuyên Qua Chư Thiên Vạn Giới

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Mỗi đóa hoa là một thế giới,
Một lá một bồ đề,

Tiếu ngạo, Thiên Long, Phong Vân, Tiên Kiếm, Cổ Kiếm, Thục Sơn, Dương Thần, Hồng Hoang… Xuyên toa Chư Thiên Vạn Giới, ta vì là thế giới chi chủ!