Xuyên Qua Chư Thiên Trùm Phản Diện

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

【 【20119 “Huyền Huyễn Vương người” yêu cầu viết bài 】 dự thi tác phẩm 】
Điểu ti Tần Minh ly kỳ xuyên qua, còn trói chặt đại nhân vật phản diện hệ thống. Chậm chạp không thức tỉnh hệ thống, nhường Tần Minh có chút tuyệt vọng.

Võ Hồn Điện Thánh Tử? Hồn Tộc thiếu chủ? Cái này kịch bản không đúng! Theo một cái điểu ti trưởng thành là lãnh huyết nhân vật phản diện, đi nhân vật chính con đường, nhường nhân vật chính không đường có thể đi.
【 100 vạn hoàn thành kinh nghiệm, cự tuyệt thái giám 】 【 mỗi ngày đôi hơn, 12 giờ, 18 giờ 】 【 cảm tạ ủng hộ chính bản 】