Vua Địa Sản

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Vua Địa Sản – Địa Sản Chi Vương.
Chu Mạnh là bất động sản môi giới công ty người đại diện, công việc hàng ngày là mang khách hàng xem phòng, phòng cho thuê, mua nhà, vì sinh hoạt mà bôn ba bận rộn.

Một lần tình cờ, đạt được một cái tương lai nhật ký quyển, ghi lại tương lai phòng nguyên, khách hàng, lại để cho Chu Mạnh có thể biết trước tất cả, tại bất động sản ngành sản xuất sống sao cho phong sinh thủy khởi (*).
Lấy lão bà, muốn mua phòng, muốn mua phòng, tìm Chu Mạnh!