Võng Du: Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp Audio

Đánh giá truyện
Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Trạng thái:
Lượt nghe:
21
Giọng nam: 55 tập

– 【 Mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Võng Du: Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp 】
Lượng tử chuyển di Võng Du đệ nhất trọng Thiên Vực rung động mở ra, login một ngày liền nhanh chóng hỏa bạo toàn cầu.
Lục Thần ngoài ý muốn mất đi nhân loại nhân vật, bắt đầu từ nhất cấp Sài Lang Nhân tiến hóa thăng cấp? Đánh chết càng nhiều loại vật, thu được tân thiên phú!
Thu được thiên phú toái phiến, đề thăng thiên phú đẳng cấp! Tiền tố phẩm chất đề thăng, thông thường, cường tráng, đặc biệt cường tráng. . . Thuộc tính cơ sở một đường cuồng phong!
Ngoạn gia A: Cái kia dã quái tiền tố có hơn 200m dài như vậy? !
Ngoạn gia B: Cái kia dã quái diệt chúng ta 8 nhà công hội! Quả thực không phải người? !

Ngoạn gia C: Cmn, tên kia lại tới đồ thành, còn khiến người ta sống mạ? ! Lục Thần: Toàn cầu những người bạn nhỏ, có phải hay không các người có rất nhiều dấu chấm hỏi?
CHÚ THÍCH :
Có 9 Thiên Vực, ban đầu là thế gian thiên vực. mỗi tinh cầu là 1 sever, mỗi mở 1 thiên vực sẽ sát nhập tất cả tinh cầu sever của 1 tinh hà lại, rồi đến tinh hệ,… vũ trụ lại.
Sài Lang Nhân: tìm trên gg Gnolls, sau main có tiến hóa hình dạng khác.
Tiền tố : ví dụ có 2 thanh tuyệt thế hảo kiếm, 1 thanh có tiền tố tàn bạo, thì thanh này + thêm 10% bạo kích. tiền tố là hủy diệt thì tăng 10% st bạo kích so với thanh không có tiền tố. quái vật có tiền tố mau lẹ thì tốc độ cao hơn đồng bạn không tiền tố….

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
1:
Tap 001 - 02:41:38
2:
Tap 002 - 02:33:16
3:
Tap 003 - 02:41:15
4:
Tap 004 - 02:39:40
5:
Tap 005 - 02:49:59
6:
Tap 006 - 02:51:08
7:
Tap 007 - 02:47:24
8:
Tap 008 - 02:45:54
9:
Tap 009 - 02:48:07
10:
Tap 010 - 02:54:11
11:
Tap 011 - 02:58:36
12:
Tap 012 - 02:50:17
13:
Tap 013 - 02:52:35
14:
Tap 014 - 02:56:42
15:
Tap 015 - 03:01:01
16:
Tap 016 - 03:04:26
17:
Tap 017 - 03:01:43
18:
Tap 018 - 02:47:53
19:
Tap 019 - 02:48:59
20:
Tap 020 - 02:53:01
21:
Tap 021 - 03:05:20
22:
Tap 022 - 02:57:21
23:
Tap 023 - 02:57:46
24:
Tap 024 - 03:05:29
25:
Tap 025 - 03:11:30
26:
Tap 026 - 02:56:32
27:
Tap 027 - 02:55:02
28:
Tap 028 - 02:51:49
29:
Tap 029 - 02:50:35
30:
Tap 030 - 02:59:33
31:
Tap 031 - 03:07:08
32:
Tap 032 - 03:08:26
33:
Tap 033 - 03:12:32
34:
Tap 034 - 03:09:04
35:
Tap 035 - 02:59:04
36:
Tap 036 - 04:13:12
37:
Tap 037 - 04:07:18
38:
Tap 038 - 04:02:20
39:
Tap 039 - 04:29:02
40:
Tap 040 - 04:26:57
41:
Tap 041 - 04:16:04
42:
Tap 042 - 04:16:40
43:
Tap 043 - 04:02:19
44:
Tap 044 - 04:09:09
45:
Tap 045 - 04:08:09
46:
Tap 046 - 04:01:23
47:
Tap 047 - 04:05:02
48:
Tap 048 - 03:57:57
49:
Tap 049 - 03:53:57
50:
Tap 050 - 04:00:02
51:
Tap 051 - 03:53:39
52:
Tap 052 - 03:55:36
53:
Tap 053 - 03:53:11
54:
Tap 054 - 03:49:33
55:
Tap 055 - 03:43:53
Tải trình duyệt CỐC CỐC để nghe mượt, tải truyện dễ dàng! (lưu ý cần tắt chặn QC để xem)