Võng Du Chi Đại Đạo Tặc

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Trên mũi đao khiêu vũ, trong bóng tối bước chậm.
Là độc hành vương giả, là tử vong sứ đồ, là đạo tặc vinh diệu!
Trùng sinh ngoạn võng du, lấy việc giành trước một bước!
——————————-
Ta một đời này đều chỉ trung với chính mình,

Ta sở làm hết thảy lựa chọn,
Đều là cam tâm tình nguyện, tự do ý chí kết quả.
Ta chưa từng có bị bất luận kẻ nào, bất cứ sự vật sở nô dịch, dùng thế lực bắt ép, ngay cả thần cũng làm không được!
Ta có thể nhân sùng bái, tôn trọng mà hướng người khác cúi đầu, nhưng tuyệt không vì khuất phục mà cúi đầu!
——————————–
Tác giả tân nhân, đọc cũng được, giông giống phong cách Ốc Sên. Main điểu ti nhưng không nhát gái, tính cách tương đối trầm ổn.