Võng Du Chi Cực Phẩm Lãnh Chúa

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Nguyên vốn định tại « Thịnh Thế » ở bên trong lăn lộn sinh hoạt Ngô Dịch ngoài ý muốn thành công một gã quang vinh lãnh chúa, nhưng. . .
Có lầm hay không, ta đại Chúc Dung lại là một cái chơi cẩu tiểu loli, danh tướng, danh tướng khí chất!

Uy uy, ta nói Mã Trung, ngươi không phải được xưng thần tướng sát thủ sao, thuộc tính này như thế nào như vậy bạch, lại nói ngươi thật sự chọn không được cái này sơn tặc Trại chủ? . . .
Lý tưởng cùng sự thật vĩnh viễn đều là không đồng dạng như vậy, Ngũ Nhất đạo trưởng bi thương đã bắt đầu lãnh chúa chi lộ.