Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng

Tác giả:
Thể loại: ,
Loại:
Số tập: 50
Trạng thái:
Lượt nghe: 12
【Tháng: 1】【Tuần: 1】【Ngày: 1
Đọc truyện chữ 👆 Đọc truyện tranh 👆 Đọc Sách 👆

Đang nghe:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:49:52
2:
Tap 002 - 05:04:38
3:
Tap 003 - 04:56:12
4:
Tap 004 - 05:28:22
5:
Tap 005 - 05:04:20
6:
Tap 006 - 04:46:58
7:
Tap 007 - 04:34:30
8:
Tap 008 - 04:59:02
9:
Tap 009 - 05:03:00
10:
Tap 010 - 05:17:38
11:
Tap 011 - 05:05:20
12:
Tap 012 - 04:43:14
13:
Tap 013 - 04:46:40
14:
Tap 014 - 05:00:52
15:
Tap 015 - 05:06:04
16:
Tap 016 - 04:37:13
17:
Tap 017 - 04:31:49
18:
Tap 018 - 04:42:38
19:
Tap 019 - 04:39:09
20:
Tap 020 - 04:45:04
21:
Tap 021 - 04:59:01
22:
Tap 022 - 04:59:35
23:
Tap 023 - 05:08:49
24:
Tap 024 - 04:43:48
25:
Tap 025 - 04:43:13
26:
Tap 026 - 05:17:49
27:
Tap 027 - 05:06:45
28:
Tap 028 - 04:49:21
29:
Tap 029 - 04:55:07
30:
Tap 030 - 05:10:09
31:
Tap 031 - 05:28:24
32:
Tap 032 - 05:11:31
33:
Tap 033 - 05:18:10
34:
Tap 034 - 05:28:01
35:
Tap 035 - 05:32:24
36:
Tap 036 - 05:25:12
37:
Tap 037 - 05:35:37
38:
Tap 038 - 05:36:38
39:
Tap 039 - 05:19:40
40:
Tap 040 - 05:35:50
41:
Tap 041 - 05:30:34
42:
Tap 042 - 05:19:51
43:
Tap 043 - 05:05:55
44:
Tap 044 - 05:05:30
45:
Tap 045 - 05:18:14
46:
Tap 046 - 05:06:33
47:
Tap 047 - 05:09:18
48:
Tap 048 - 05:07:27
49:
Tap 049 - 04:55:46
50:
Tap 050 - 04:47:00
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Join us on Facebook

[player id='54017']

Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng tóm tắt: Nhân gia đào quặng ta đào mồ,
Nhân gia dùng kim sang dược ta ăn mộ phần thảo,
Nhân gia dùng ma pháp dược ta điểm hương nến,
Nhân gia đả tọa hồi phục ta trụ quan tài,
Nhân gia dùng ma pháp công kích ta ném hoá vàng mã,
﹉﹉
Thả xem một con bộ xương khô như thế nào chơi chuyển võng du, đảo loạn phong vân chung thành ma!