Vô Thượng Kiếm Tiên

Main playlist with id Vô Thượng Kiếm Tiên does not exist!Main playlist with id Vô Thượng Kiếm Tiên does not exist! – Học sinh lớp 12 Khương Sầm phát hiện mình lâm vào một cái vô pháp thoát khỏi thời gian nước xoáy, chỉ cần hắn một ngủ, sẽ xuyên thẳng qua tiến vào trong mộng tu tiên thế giới.
Mà ở tu tiên trong thế giới hắn chỉ cần chết đi, sẽ trở lại nguyên điểm, hết thảy từ đầu đã tới. Cho nên, hắn muốn làm, chính là bất tử, sau đó một chút vạch trần câu đố!…

Main chỉ là một tiểu nhân vật, giãy dụa cầu sinh trên con đường tu tiên, nhiều map.
Cảnh giới: Map hạ giới: Khí Đan, Ngưng Đan, Kim Đan, Nguyên Đan, Hóa Đan.