Võ Hiệp Đại Tông Sư

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Một cái Nội Gia Quyền cao thủ tiến vào thế giới võ hiệp.

Từ đây, thế giới võ hiệp bên trong có thêm một nhóm võ thuật Trung Hoa cao thủ,

Càng thêm ra hơn một cái đại tông sư.