Vô Hạn Tiến Giai

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Xuyên toa ở các đại Điện Ảnh và Truyền Hình bên trong thế giới. . . Ngăn cản Cobra quật khởi, lạc lối tại Alien vs Predator bên trong, tiến một bước chuyển biến xấu Resident Evil, tuân theo Giáp Hạ nhẫn pháp thiếp nợ máu, cùng Sparta 300 dũng sĩ cộng phó Thermopylae, phụ tá Lang Tộc quật khởi, thăm dò biển Ca-ri-bê huyền bí, tại World of Warcraft bên trong độc lĩnh phong tao, nghịch chuyển tương lai, cuối cùng trở thành ám hắc bên trong Phá Hư Thần.
Cơ giáp vì ta vũ trang,

Dị hình được ta điều động,
Tại vô tận Nguyên Lực tinh thần bên trong,
Chấp chưởng thiện và ác thẩm phán!
Xem ta có thể không siêu thoát Luân Hồi bế tắc, chung kết cuối cùng Tuyệt Vực?
—— vận mệnh chi tử Vân Kỳ ngữ