Vô Hạn Anime Lữ Tục

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Hải tặc thế giới.
Cảnh tượng một.
Nhân vật chính: Lão Bạch, ngươi có thể hay không đừng như thế khanh ca?
Râu Trắng: Đại ca, ta thật giống lại muốn khanh ngươi
Nhân vật chính: “”
Cảnh tượng hai,
Mắt diều hâu: Ta tìm ngươi rất lâu, Ngự Phong Kiếm Hào.
Nhân vật chính: Ngươi muốn ăn ngư sao?
“”
Mắt diều hâu: Tại hạ Dracule. Mihawk, xin mời tiếp thu sự khiêu chiến của ta đi! Ngự Phong Kiếm Hào

Nhân vật chính: Cái kia, ngươi phải làm con trai của ta sao?
“”
Khóe miệng liên tiếp co rúm mắt diều hâu chăm chú theo dõi hắn: “Như vậy, đắc tội rồi”
– —
Map One Piece – Hokage – –