Vô Địch Thiên Tử

Main playlist with id Vô Địch Thiên Tử does not exist!Main playlist with id Vô Địch Thiên Tử does not exist! – Ngoài ý muốn xuyên việt, trở thành quyền khuynh Đại Ngụy thánh môn Thánh tử, chỉ có điều lại là cái mác giả Thánh tử, đồng thời còn kế thừa một cái tạo điều kiện cho ngươi đột phá sử dụng mỹ nữ lô đỉnh.
Thân mang nội lực hối đoái ngón tay vàng, xuyên việt lúc lại dung hợp một tia hỗn độn đạo ngân, từ đây đi lên “Biến thành lão thiên” con đường.
Lấy giả làm thật làm thiên tử.
Dùng đao chém ra cửu quốc dưới đất chi chủ vô thượng bảo tọa.

Du lịch thiên hạ, đi về phía tây đi sợ hãi Trường Thành, lại hướng Đăng Thiên Tháp…
Thân mang vận thế các nhân vật chính nhao nhao nhảy ra.
“Ta muốn nghịch thiên mà đi!”
“Ta muốn đấu phá thương thiên!”
“Tặc lão thiên!”
Hạ Cực nhìn xuống chúng sinh, một chưởng trấn áp: “Ta nếu là thiên.”