Võ Đạo Chi Vô Tận Luân Hồi

Main playlist with id Võ Đạo Chi Vô Tận Luân Hồi does not exist!Main playlist with id Võ Đạo Chi Vô Tận Luân Hồi does not exist! – Ba nghìn thế giới luyện thân này, lục đạo luân hồi ta là Tôn!
Tam Quốc, phong vân, liêu trai, Phong Thần… Những thứ này trên thế giới đều có tung tích của ta, làm lịch sử biến thành truyền thuyết, làm truyền thuyết ngưng tụ thành thần thoại, ta vẫn ở chỗ cũ mịt mờ Võ Đạo Chi Lộ tiến lên đi, thẳng đến trở thành vĩnh hằng…

Main xuyên đến dị giới (chủ thế giới). Có vận mệnh luân bàn xuyên đến các thế giới khác tu luyện, có thể mang mỹ nữ về chủ thế giới…