Viêm Vũ Chiến Thần

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Được độc vương truyền thừa, luyện thành tuyệt thế độc công;
Nắm tàn huyết chi kiếm, nuốt chửng vô tận cường địch;
Tu Viêm Vũ chiến quyết, rèn luyện cường bá chiến thể.

Vũ trung tôn sư, độc trung chi bá.
Tả nắm ma đao, hữu chấp tàn kiếm, chúa tể thiên hạ, giết phá hoàn vũ!
Update cảnh giới: Thối Thể cảnh, Ngưng Khí cảnh, Huyền Nguyên cảnh, Huyền Dương cảnh, Huyền Âm cảnh, Huyền Đan cảnh, Huyền Anh cảnh……..