Vạn Giới Live Stream Chi Đại Thổ Hào

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Chạy tiêu thụ Vương Thiên đạt được Vạn Giới phát sóng trực tiếp topic quan sát tư cách, kết quả ra BUG, tiền của hắn là vô hạn!
Thế là Vương thiên thành vô số dẫn chương trình quỳ thiểm thần hào!

Vô số thần hào bên trong thần thoại!
Khen thưởng dẫn chương trình, mở bảo rương, đạt được vô số Võ Công bí tịch, tu tiên công pháp, trân bảo muôn vàn thế giới, một đường hát vang tiến mạnh, dùng võ ngộ đạo, sát Cửu Trọng Thiên.