Vạn Cổ Tối Cường Tông

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Phế vật? Rác rưởi? Bản tọa điều giáo dưới, toàn trở thành thiên chi kiêu tử.
Thánh Tôn? Ma Đế? Bản tọa nhớ tới tu luyện vạn năm không dễ, thu lại làm canh cổng đệ tử.
Thần khí? Chí bảo? Bản tọa đệ tử nhân thủ mấy kiện.
Lãnh nhược băng sương? Vũ mị xinh đẹp?

Dịu dàng động lòng người? Ngạo kiều mạnh mẽ?
Tính cách khác lạ mỹ nữ nhất cái không thể thiếu, tất cả đều là bản tọa nữ… Ân, không sai, là nữ đệ tử.
“Chúng đệ tử, tùy bản tọa san bằng sơn hà vạn xuyên!”