Vạn Cổ Đệ Nhất Long

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thiên Giai Long Mạch? Phệ Thiên Võ Mạch? Dị Chủng Võ Mạch?…
Ta hết thảy đều có
Luyện Đan, Luyện Khí, Minh Văn, Trận Pháp, Phù Triện, Khôi Lỗi?…
Ta hết thảy đều sẽ!

Chính là ta toàn năng.
Chính là ta vô địch.
Ta vì là Long Tộc, vạn cổ thần phục!