Vạn Giới Đăng Lục

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Một món tên là ‘Vạn Giới Đăng Lục’ game, từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bảng định viên này xanh thẳm trên tinh cầu tất cả nhân loại player. Từng cái từng cái sinh động đích thực thực game Vị Diện, hiện ra ở mấy chục ức player trước mặt.
Đường Tu, làm Vạn Giới Đăng Lục game, Hoa Hạ khu một newbie, game vận hành hơn một năm, cũng chỉ là Phái Võ Đang một tên đạo sĩ bình thường, đẳng cấp không tới level 20.

Một khi Mộng Tỉnh, càng về tới game phủ xuống trước một khắc. . .
PS: Các bộ đã hoàn thành của tác giả này là Đại Thần Giới và Chí Tôn Chủ Bá, tác viết đồng nhân kết hợp đô thị khá ổn 😉