Từ Tiếu Ngạo Bắt Đầu Giang Hồ Lộ

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:45:54
2:
Tap 002 - 04:56:23
3:
Tap 003 - 04:58:29
4:
Tap 004 - 05:18:45
5:
Tap 005 - 05:17:08
6:
Tap 006 - 05:24:12
7:
Tap 007 - 05:07:22
8:
Tap 008 - 05:12:29
9:
Tap 009 - 04:54:55
10:
Tap 010 - 04:32:44
11:
Tap 011 - 04:30:53
12:
Tap 012 - 04:56:16
13:
Tap 013 - 04:56:29
14:
Tap 014 - 04:33:29
15:
Tap 015 - 04:51:05
16:
Tap 016 - 05:03:25
17:
Tap 017 - 05:12:42
18:
Tap 018 - 05:12:39
19:
Tap 019 - 05:18:42
20:
Tap 020 - 05:15:24


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Một hồi phổ thông tai nạn xe cộ, người trung niên bình thường Thẩm Nguyên Cảnh mang theo Kim Cổ Hoàng võ hiệp hệ thống xuyên qua đến Bạch Vũ thế giới, bám thân ở một cái bởi phụ thân tạ thế mà khóc chết trên người thiếu niên.

Đây là võ học hưng thịnh thế giới, tông phái san sát, thế gia như mưa.

Khi còn bé võ hiệp mộng trở thành sự thật, hắn xin thề này một đời muốn trải qua xán lạn!

Thẩm Nguyên Cảnh từ một cái nuôi bồ câu môn phái nhỏ đi ra, lấy Cổ Long võ học làm trụ cột, với Kim Dung Huỳnh Dịch trong thế giới luyện cấp, từng bước từng bước đi tới Bạch Vũ thế giới điểm cao nhất!

Bích huyết liên thành phong hỏa lộ, phúc vũ phiên vân kỷ chư. Thần điêu hiệp lữ vấn thùy độc. Tích phong lăng cựu sự, hữu nữ xạ điêu cô.

Đại đường biên hoang lưu cố truyền, ỷ thiên đồ lộc thành thư. Thiên long bát bộ tửu nhất hồ. Nhân gian đa thiếu mộng, khán tiếu ngạo giang hồ