Từ Tiêu Cục Bắt Đầu Tu Chân

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên việt tu chân thế giới, trở thành một Biên Hoang thành nhỏ tiêu cục bên trong tranh tử thủ, không có công pháp, tư chất không đủ, làm sao bây giờ?
Ồ? Linh hồn của ta có thể qua lại đến một cái tiên hiệp trong game làm BOSS!
Keng! Thu được 《 cơ sở thổ nạp thuật 》!

Keng! Thu được 《 Triêu Dương Kiếm Quyết 》!
Keng! Kinh nghiệm +100!
Keng! Thăng cấp Luyện khí tầng một!