Tu La Thiên Tôn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thần cùng ma, đang cùng tà, chỉ trong một ý nghĩ.
Thuận giả xương, nghịch giả vong, đây là Vô Thiên pháp tắc!

Một thiếu niên thần bí, mang theo Thôn Thiên Thần Thú, lấy thân thành ma, giết hết cửu thiên vạn giới, tàn sát vạn ngàn Thần Ma, thành tựu chí cao vô thượng Tu La Thiên Tôn.