Từ La Sát Nhai Bắt Đầu Xưng Bá Trấn Hồn Giới

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Cái gì?
Ngươi là Tào gia hậu nhân?
Có được Vũ Thần Khu?

Có thể triệu hoán không chỉ một Thủ Hộ Linh?
Thật có lỗi, ta cái này Hỗn Độn Bá Thể, chẳng những có thể triệu hoán chư thiên thần ma cùng ngàn vạn yêu thú, còn có thể vô hạn tiến hóa, liền hỏi một câu, “Ngươi… Có sợ hay không?”