Từ Đoạt Xá Tiêu Viêm Bắt Đầu Giáng Lâm Chư Thiên

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên qua Đấu Phá Thế Giới, trở thành nhân vật chính bên người lão gia gia Dược Lão, Lý Lai biểu thị, vì nhân vật chính vô tư kính dâng, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi là không thể nào , đời này cũng không thể, tuyệt đối không thể, chỉ có thể Đoạt Xá nhân vật chính đến lưu manh cuộc sống.