Từ Đánh Dấu Bắt Đầu Làm Trăm Tỷ Đại Lão

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Đinh! Giang Thần đưa một cái chuyển phát nhanh, thu được thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống!

Khen thưởng một cỗ Lamborghini Veneno, kéo oanh, huyễn khốc, soái nổ!

“Đinh. . . Ẩn tàng sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, khen thưởng một tỷ.”

“Đinh. . . Ẩn tàng sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, đạt được công ty lên sàn 30% cổ phần!”

“Đinh. . .”

. . .

Giang Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ cần thể nghiệm nhân sinh liền có thể trở thành thần hào!