Từ Chấp Chưởng Hồng Mông Bắt Đầu Thả Câu Chư Thiên

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thời đại này, cưới cái lão bà được có phòng có xe, mấy trăm ngàn lễ hỏi.
Không có tiền làm sao bây giờ. Không liên quan, theo Mục Bạch đi thả câu.
Người khác cần câu chỉ có thể câu cá, hắn cần câu có thể thả câu chư thiên các loại Tiên Khí.
“Keng, chúc mừng chủ nhân câu được Lamborghini độc dược một chiếc.”
“Keng, chúc mừng chủ nhân câu được học khu phòng một tòa.”
“Keng, chúc mừng chủ nhân câu được tiền mặt một tỷ.”
“Keng, chúc mừng chủ nhân câu được Bàn Cổ Phủ, Tru Tiên Kiếm!”

Thế giới mọc ra các bí cảnh là các map, mấy chương đầu là bí cảnh chưa ra được
Cảnh giới ban đầu:
Hàng ma sư: Nhất phẩm đến cửu phẩm,.
Võ đạo: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, tuyệt đỉnh
Các bí cảnh hiện tại: Cương Thi Cửu Thúc / Cương Ước Bí Cảnh / Map Võ Hiệp Kim Dung / Bạch Xà Truyện / Tây Du / Hồng Hoang / Võ hiệp Phong Vân
Hiện tại: Hồng Mông đăng: Buff chiến lực
Hồng Mông câu: Câu vật phẩm