Cuồng Võ Thần Đế

22/02/2020 teppiesq 0

– Tuế Nguyệt động, vì nhân gian ngũ đại cấm địa một trong, chu vi trăm trượng vạn vật quạnh hiu, đi vào người, Thập […]

Vũ Phá Cửu Hoang

26/01/2020 teppiesq 0

– Chân Linh đại lục, thiên kiêu đương thời, yêu nghiệt tranh phong, Vương Giả thét dài nhưng Lạc Tinh Thần, Hoàng Giả lật tay […]

Bát Hoang Kiếm Thần

25/01/2020 teppiesq 0

– Tinh thần diễn biến đại đạo, Nhật Nguyệt sinh sôi nảy nở quy tắc. Cường giả vô địch hậu thế, đoạt thiên địa tạo […]