Trùng Sinh Thành Cá, Thiên Hạ Vô Địch

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Ngủ một giấc tỉnh đến dị giới.
Bắt đầu một cái cá chép, theo cá chép bắt đầu vô hạn tiến hóa!
Ngài thành công theo 【 cá chép 】 tiến hóa đến 【 Linh Ngư 】, ngài chất thịt càng thêm ngon!
Ngài thành công theo 【 Linh Ngư 】 tiến hóa đến 【 Thái Cực Âm Dương Ngư 】, ngài bắt đầu không chỉ hơn ăn ngon, mà lại có miệng phun phi kiếm, một cái giết địch thực lực!

Ngài thành công theo 【 Thượng Cổ Dị Thú Côn 】 tiến hóa đến 【 Thời Gian Trường Hà Ngư 】, ngài tại thời gian ở trong tự do xuyên thẳng qua, vãng lai cổ kim, ngài đã nắm giữ thời gian lực lượng!
“Chư vị giai tọa, để cho ta nhìn xem cái nào người câu cá còn dám phách lối? !”