Trùng Sinh Nương Tử Ở Chủng Điền

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Mục Dương Linh trùng sinh ở hộ săn bắn nhà, vốn tưởng rằng cả đời có thể bình thản hạnh phúc, ai biết một hồi thảm họa chiến tranh để cho bọn họ kỷ gần nhà tan, phụ thân bị hoa vì quân hộ, cả nhà bọn họ đi theo đồn điền, đáng tiếc bọn họ liên ngũ cốc cây non đô phân không rõ, nhìn khóc không ra nước mắt mẫu thân cùng ấu đệ, Mục Dương Linh có đủ lồng ngực, đạo:

“Không quan hệ, ta có rất nhiều khí lực” còn có một chút đến từ ngàn năm hậu nông nghiệp lý luận tri thức.