Trùng Sinh Chi Thần Cấp Học Bá

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Trọng sinh chi thần cấp học phách (thư phường)
Sinh Vật Hệ nghiên cứu sư xuất thân hèn mọn mập mạp Dương Duệ, sau khi tốt nghiệp thất nghiệp, trời xui đất khiến ngao thành trường bổ túc toàn năng kim bài giảng sư, ngã nhào một cái cắm đến năm 1982, thành một tên anh tuấn cao lớn thi đại học học lại sinh, thuận tiện lắp đầy trong đầu thư tịch tư liệu.
Thập niên 80 thi đại học tỷ số trúng tuyển rất thấp? Các bạn học, cùng ta học…

Tốt nghiệp phân phối rất giáo điều? Đến ta trong phòng ta cho ngươi biết làm sao xử lý…
Quốc có bệnh, phóng học đệ!
Người có tật, phóng học muội!
Đây là người không thuần khiết kỹ thuật viên cố sự.