Tru Tiên Thần Tôn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Kiếm đạo truyền nhân, nghịch thiên thẳng tới, nát tan hư không, chém tu giới, quát tháo thập phương!
Kiếm khí ngang dọc ba vạn dặm, một chiêu kiếm quang Hàn Ngự Cửu Tiêu!
Một đời kiếm đạo tông sư Diệp Nam Thiên đời sau, mang gia tộc truyền thừa chi kiếm, một người một chiêu kiếm, thần cản giết thần, ma chặn giết ma!

Tru Tiên Thần Tôn, duy ta xưng tôn!
Truyện xếp TOP bên Qidian của tác giả Thâm Hải Phù Băng