Trọng Sinh Chi Nghịch Chiến Tây Du

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Thể loại truyện: Tu tiên
Một năm kia, đại nháo thiên cung Hầu Tử còn chưa ngang trời xuất thế;
Một năm kia, hết ăn lại nằm Bát Giới hay vẫn là Thiên Bồng nguyên soái;

Hay vẫn là một năm kia, một cái trọng sinh đến cái thế giới này đến gia hỏa lên trời!
Có thể tại nơi này to lớn Thần Ma thế giới ở bên trong, hắn một cái hèn mọn nhỏ bé, con sâu cái kiến một loại đích nhân vật đối mặt cái này thần thông quảng đại Chư Thiên thần phật yêu ma, cuối cùng lại nên đi nơi nào?