Trong Hạch Bạo Đi Ra Cường Giả

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Cường giả không sợ, cường giả dũng cảm, cường giả vô địch, cường giả chí cường.
Khoa học kỹ thuật phát triển mang đến võ giả tận thế?

Nhưng…
Khi Lý Cầu Tiên tự vụ nổ hạt nhân trung tâm bình yên vô sự đi ra thời gian, thế giới chấn động!