Triều Tịch Tiến Hóa

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Bàn Thạch cự nhân, Chước Nhiệt cự nhân, Cuồng Phong cự nhân… Sinh tồn ở các loại địa vực cự nhân hướng về Nhân loại văn minh không ngừng khởi xướng khiêu chiến!
Người sói, người heo, người gấu… Trong đêm tối thành thị cũng không như trong tưởng tượng yên ổn hài hòa! Người dục vọng, ác ma ký túc…
Những kia trong bóng tối tồn tại đến tột cùng là Nhân loại vẫn là ác ma?
Cường đại Ma thú, cuồng ngạo Chân Long dù qua bao lâu cũng ảnh hưởng thế gian.
Võ đạo hùng cường, pháp thuật ảo diệu, Vu sư quỷ dị, khoa học kĩ thuật tương tác cùng phân tranh.

Bọn họ từ sinh ra lên liền nắm giữ bán Cự nhân huyết mạch, các loại kỳ dị lực lượng ở trên người bọn họ bày ra, bị Cự nhân chủng kỳ thị truy sát, bị loài người sợ hãi căm hận, cái này chính là bọn họ số mệnh…
Vì ở xã hội loài người bên trong sinh tồn, mà lại xem nắm giữ Triều Tịch cự nhân huyết mạch Carrot đem làm sao ẩn giấu thân phận của chính mình, mở ra thuộc về tự mình huyết mạch tiến hóa con đường!
Có lẽ, chỗ nguy hiểm nhất, mới là chỗ an toàn nhất…
Nắm lấy hệ thống tiến hóa thụ có thể giúp ta thu thập năng lượng huyết mạch tiến hóa, một ngày nào đó ta sẽ không cần phải luôn che giấu thân phận, sống một cuộc sống mà mình mong muốn.