Trảm Tà

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Bát phương loạn, nước tương vong.
Bách tính gào khóc tại hoang dã miền quê, yêu ma khoác y quan cư triều đình.
Nhược quán thư sinh, đi con đường nào?

Trường kiếm dựng lên giết quỷ mị, cử bút tĩnh tọa viết văn.
Tay cầm Càn Khôn, chém tà lưu chính ——
Một khúc ( chính khí ca ), cuồn cuộn lên trời mênh mông.