Tối Sơ Đích Tầm Đạo Giả

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– “Bạch Mặc, ngươi ác ma này!”
“Người yếu mới sẽ để ý chủng tộc cùng huyết mạch, bởi vì bọn hắn còn cần nhìn thấy cùng mình tương tự cá thể tới đạt được cảm giác an toàn, còn cần nhờ vào một cái khác sinh mệnh tới kéo dài giấc mộng của mình; nhưng mặt trời là không cần một cái khác mặt trời, vĩnh hằng giả cũng không cần một cái khác sinh mệnh tới thực hiện ý nghĩ của mình.”

Một cái cô độc nhà thám hiểm không ngừng tìm kiếm tiến lên con đường chuyện xưa.