Tối Cường Đường Tăng Chiến Tây Du

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Xuyên việt thành Đường Tăng, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế luận đạo, cùng Chư Thiên Thần Phật đấu trí đấu dũng .
Hướng Na Tra cầu qua ngó sen, cùng Vương Mẫu mượn qua đào . Lão Quân gặp hắn liền trốn, đầy trời Thần Phật nhìn thấy hắn liền chạy .
“Như Lai ngươi đừng chạy, lại chạy đưa ngươi đặt ở Ngũ Chỉ Sơn .”

“Ngọc Đế, nói nhiều một câu đưa ngươi bắt đi luyện đan .”
Tung hoành Tam Giới, vượt qua Thời Gian Trường Hà, đại chiến đầy trời Thần Phật, chỉ vì, hắn muốn vì Tôn Ngộ Không chúng đồ đệ lấy lại công đạo .