Toàn Cầu Võ Đạo Gọi Tôn

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Tô Dương
Năng Lượng Điểm: 62
Tư chất: E(92/100)+

Khí huyết: 40 +
Tinh Thần: 18 +
200 năm trước linh khí thức tỉnh, xem Tô Dương một đường vấn đỉnh toàn cầu. . . . . .