Toàn Cầu Thức Tỉnh: Bắt Đầu Thức Tỉnh Thập Hung Thiên Giác Kiến

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

Kim Lâm Thanh xuyên qua đến một cái cùng Địa Cầu song song tinh cầu.Nhật thực giữa trời, sinh vật thức tỉnh. Mỗi người cũng sẽ ở ngày nhật thực, thức tỉnh dị thú bản nguyên của mình.
Ngày nhật thực cũng là ngày thức tỉnh, Lâm Thanh kích hoạt hệ thống, thu hoạch được Viễn Cổ Dị Thú Hệ Thống. Bắt đầu liền thu hoạch được Thái Cổ Thập Hung Thiên Giác Kiến dị thú bản nguyên. Lực chi cực hạn, quyền nát hư Không!

Lâm Thanh từng bước một đi hướng đỉnh phong, đứng ở đỉnh nhân loại, khiến ức vạn dị thú thần phục. Nhân loại trở lại địa vị bá chủ. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là Lâm Thanh bước ra vũ trụ bước đầu tiên!
Cấp bậc: Thanh Đồng – Bạch Ngân – Hoàng Kim – Bạch Kim – Kim Cương – Tinh Diệu – Vương Giả – Phá Đạo – Vinh Diệu – Thâm Uyên – Thần Ngự
Chư Thần – Đạo Thần – Thần Vương