Toàn Cầu Hung Thú: Ta Có Vô Số Thần Thoại Cấp Sủng Thú

Nghe đến:
Nghe tiếp:    
Hẹn giờ:
Dừng sau:
1:
Tap 001 - 04:00:09
2:
Tap 002 - 04:01:33
3:
Tap 003 - 03:56:38
4:
Tap 004 - 03:54:41
5:
Tap 005 - 03:55:38
6:
Tap 006 - 04:12:11
7:
Tap 007 - 03:59:32
8:
Tap 008 - 03:59:51
9:
Tap 009 - 03:47:43
10:
Tap 010 - 03:46:41
11:
Tap 011 - 03:52:15
12:
Tap 012 - 04:21:30
13:
Tap 013 - 04:49:13
14:
Tap 014 - 04:34:45
15:
Tap 015 - 04:18:24
16:
Tap 016 - 04:52:24
17:
Tap 017 - 04:37:11
18:
Tap 018 - 04:31:11
19:
Tap 019 - 04:25:36
20:
Tap 020 - 04:26:43


0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

“Keng ~ ngươi sủng thú Bạo Phong Chi Ưng, thu được Thần Thoại Cấp thiên phú —— Phong Bạo Chi Tử!”

“Keng ~ ngươi sủng thú Bạo Phong Chi Ưng, giết chết ma hóa chim sẻ, kinh nghiệm + 100!”

“Keng ~ ngươi sủng thú Nhân Diện Tri Chu, thu được Thần Thoại Cấp thiên phú —— Hủ Thần Chi Độc!”

Ba trăm năm trước, linh khí khôi phục, hung thú tàn sát bừa bãi, một phần mười nhân loại bỏ mạng tại hung thú miệng!

Nhân loại tràn ngập nguy cơ!

May mà Ngự Thú Sư đột nhiên xuất hiện, mới để cho nhân loại miễn cưỡng đứng vững gót chân, sở hữu tiếp tục sinh tồn quyền lực!

Ba trăm năm phía sau, Tô Dương xuyên việt đến thế giới này, giác tỉnh Ngự Thú Sư thiên phú, thu được sủng thú dưỡng thành hệ thống, thu phục bồi dưỡng vô số đáng sợ Thần cấp sủng thú, trở thành thế giới này truyền thuyết vĩnh hằng!

TH AUDIO · Toàn Cầu Thức Tỉnh: Bắt Đầu Thức Tỉnh Thập Hung Thiên Giác Kiến