Tinh Ngục Tù Võ

Main playlist with id Tinh Ngục Tù Võ does not exist!Main playlist with id Tinh Ngục Tù Võ does not exist! – Mênh mông Tinh Hải là lồng giam?
Có ai biết,
Thể nội gông xiềng là nguyền rủa?

Có ai biết,
Diệt thế Trùng Triều là trừng trị?
Bất khuất tội máu hậu duệ, đánh vỡ gông xiềng, tránh thoát lồng giam, đạp phá trùng tổ, thề phải Huyết Nhận cừu địch, lại đến đỉnh phong, tái hiện tiên tổ vinh quang.