Tiên Vương Sinh Hoạt Hàng Ngày

0:00
0:00
Advertising will end in 
Nothing found!

– Tiên Vương Đích Nhật Thường Sinh Hoạt – Tiên Vương Sinh Hoạt Hàng Ngày.
Vương Lệnh, một cái không gì làm không được tu chân kỳ tài, ba tuổi Kim Đan, năm tuổi Nguyên Anh, bảy tuổi Hóa Thần…
Làm vì trên cái thế giới này cơ hồ không gì làm không được tồn tại, Vương Lệnh đem như thế nào nghênh đón chính mình sắp đến cuộc sống cấp ba?
Hắn tâm nguyện là, hòa bình thế giới…

PS: Truyện thể loại vô địch lưu, siêu HÀI, siêu HAY
Giới thiệu 1 chút về truyện: Như giới thiệu truyện main 3 tuổi Kim Đan, 5 tuổi Nguyên Anh, v. V… (Cứ 2 năm thì sẽ tăng lên 1 đại cảnh giới và không giới hạn bậc cảnh giới). Truyện bối cảnh main bắt đầu cuộc sống cấp 3. Vì cảnh giới tăng lên quá vl nên main không thể kiểm soát sức mạnh của mình (tạm thời đang dc phong ấn bớt đi) đụng 1 tí là tan xác vật còn lại. Main có năng lực thấu hiểu 3000 Đại Đạo thuật và trong đó có 1 thuật mà mình rất thích ban cho 1 vật sự sống và ý thức và còn ban cho cảnh giới mà thằng main nó muốn…
WARNING: Truyện này tác giả viết chính tả rất khó mình sẽ cố gắng chuyển câu sao cho người đọc hiểu (mong các bạn thông cảm)… Cuối cùng điều muốn nói truyện rất HAY HAY HAY HAY HAY!!!!!!!!!!!!!!!