Tiên Vực Khoa Kỹ Bá Chủ

Main playlist with id Tiên Vực Khoa Kỹ Bá Chủ does not exist!Main playlist with id Tiên Vực Khoa Kỹ Bá Chủ does not exist! – Hàng trăm đã qua vạn năm, tiên pháp hoàn toàn chảy vào dân gian, quần hùng cũng khởi; Tân tư tưởng, tân tình thế, tân sự vật, tầng tầng lớp lớp.
Truyền thống người tu hành, đối mặt trước đó chưa từng có tình thế hỗn loạn.

Một cái Địa Cầu tới linh hồn, sẽ cho sự biến hóa này trung tiên vực, mang đến như thế nào phong ba đâu này?